|  | 

Nobel ekonomia 2012

Analiza finansowa

Analiza finansowa
1 vote, 5.00 avg. rating (88% score)

Analiza finansowa (8)Ocena finansowa firmy stosowana jest w każdym przedsiębiorstwie. Niektóre z ocen prowadzone są w mniej lub bardziej szczegółowy sposób. Analiza finansowa składa się z kilku etapów, podczas których wyliczane są wartości dla poszczególnych kosztów i przychodów. Podstawowe wskaźniki analizy finansowej to analiza bilansu firmy, czyli aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Odzwierciedla on skutki decyzji gospodarczych powstałych do dnia jej sporządzenia. Bada się tutaj dynamikę sumy bilansowej i poszczególnych źródeł finansowania. Badanie struktury bilansu określa informacje na temat obecnej sytuacji firmy. Istotnymi wskaźnikami analizy są też analiza rachunku zysków i strat, analiza przepływów pieniężnych, płynności finansowej, w tym zapasów, ocena zadłużenia firmy, poziom gospodarowania zasobami,  analiza rentowności, czy analiza rynkowej wartości akcji i kapitału. Dzięki tym wskaźnikom możemy zbadać kondycję firmy, przeanalizować obecną sytuację i podjąć racjonalne decyzje co do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Ciekawe artykuły o finansach:

analiza-finansowa

ABOUT THE AUTHOR

Pozostałe wpisy:

  • Rynek ropy naftowej zmienia świat

    Rynek ropy naftowej zmienia świat

    Teraz kilka zdań o potencjalnych zwycięzcach w wojnie paliwowej. Nie trzeba być szczególnie zainteresowanym tematem by uznać za prawdziwą bardzo ogólną tezę, że producenci – eksporterzy tracą, zyskują natomiast ci którzy ropę i gaz importują. Możemy w zasadzie wskazać dwa podstawowe geograficzne obszary, które w tej drugiej grupie się znalazły. Po pierwsze to państwa Azji

  • Business intelligence

    Business intelligence

    Business intelligence – metody i narzędzia informatyczne służące do odkrywania, przechowywania i prezentowania informacji dotyczącej działalności firmy. Podstawowym zadaniem systemów tej klasy jest wprowadzanie i uporządkowanie raportowania strategicznego i operacyjnego, uproszczenie dostępu i zarządzania informacjami gromadzonymi w przedsiębiorstwie oraz wizualizacja pozwalająca zmienić zbiory danych w pożądane informacje. Wykorzystanie Business Intelligence pozwala zwiększyć zakres analiz i