|  | 

Model pajęczyny ekonomia

Analiza finansowa

Analiza finansowa
1 vote, 5.00 avg. rating (88% score)

Analiza finansowa (8)Ocena finansowa firmy stosowana jest w każdym przedsiębiorstwie. Niektóre z ocen prowadzone są w mniej lub bardziej szczegółowy sposób. Analiza finansowa składa się z kilku etapów, podczas których wyliczane są wartości dla poszczególnych kosztów i przychodów. Podstawowe wskaźniki analizy finansowej to analiza bilansu firmy, czyli aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Odzwierciedla on skutki decyzji gospodarczych powstałych do dnia jej sporządzenia. Bada się tutaj dynamikę sumy bilansowej i poszczególnych źródeł finansowania. Badanie struktury bilansu określa informacje na temat obecnej sytuacji firmy. Istotnymi wskaźnikami analizy są też analiza rachunku zysków i strat, analiza przepływów pieniężnych, płynności finansowej, w tym zapasów, ocena zadłużenia firmy, poziom gospodarowania zasobami,  analiza rentowności, czy analiza rynkowej wartości akcji i kapitału. Dzięki tym wskaźnikom możemy zbadać kondycję firmy, przeanalizować obecną sytuację i podjąć racjonalne decyzje co do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Ciekawe artykuły o finansach:

analiza-finansowa

ABOUT THE AUTHOR

Pozostałe wpisy:

  • Optymalne decyzje ekonomia menedżerska w zadaniach chomikuj

    Optymalne decyzje ekonomia menedżerska w zadaniach chomikuj

    Zrozumieć światową gospodarkę W epoce globalizacji gospodarka światowa jest systemem naczyń połączonych. Często nie zdajemy sobie sprawy, że nawet zmiana nawyków konsumenckich w najbardziej oddalonym od nas kraju świata może wpłynąć na rynek określonych dóbr lokalnie. Taka sytuacja ma miejsce np. w sytuacji wzbogacenia się danej grupy ludności i dramatycznym wzroście popytu na określone produkty,

  • Złowić frajera. ekonomia manipulacji i oszustwa

    Złowić frajera. ekonomia manipulacji i oszustwa

    Systemy w ekonomii. Analitycy ekonomiczni bezustannie analizują przeróżne zależności zachodzące miedzy czynnikami wpływającymi na gospodarkę. Pod lupa znajdują się różne schematy, które od dawna funkcjonują w gospodarce. Analizowany jest wzrost produkcji w poszczególnych krajach i jego wpływ na dochód narodowy w państwach. Pod uwagę brany jest również kapitał i zasoby które są w danym państwie.