PRACE MAGISTERSKIE Proponowane tematy badawcze

Studia stacjonarne i niestacjonarne

FUNDUSZE UNIJNE, DOPŁATY, PROJEKTY

-Fundusze  strukturalne UE, zarządzanie projektami,     -Efekt wykorzystania środków unijnych na poziomie gminy, województwa, państwa, UE.                                                      -Pozyskiwanie, zarządzanie i wykorzystanie środków na inwestycje w wybranej gminie. Czytaj dalej