Influence of European integration process on social and economic performance in Iberian Peninsula

The full accession of Spain and Portugal to European Community in the middle of 80’s has opened up new opportunities for both Iberian countries. However this first twenty years since the integration can be viewed as a success story in Spain, meanwhile there are numerous problems with taking advantage of accession in Portugal. Czytaj dalej

Czy decentralizacja władzy przyspiesza tempo rozwoju regionalnego. Doświadczenia hiszpańskich wspólnot autonomicznych

Artykuł omawia znaczenie uzyskiwanych kompetencji oraz autonomii fiskalnej w społeczno – ekonomicznych przemianach, które dokonały się w hiszpańskich regionach.

Czytaj dalej

Dwadzieścia lat Hiszpanii w Unii Europejskiej. Ekonomiczne aspekty integracji

Hiszpania jest tym krajem Unii Europejskiej, który często porównywany jest z Polską. Podobieństwa wynikają zarówno ze specyficznych warunków powojennego rozwoju, odejścia od dyktatury i przejścia do systemu demokratycznego, liczby ludności, jak i zbliżonych problemów gospodarczych. Dlatego też, wobec członkostwa Polski w strukturach UE, szczególne zainteresowanie wzbudzają w naszym kraju konsekwencje akcesji Hiszpanii do ugrupowania. Czytaj dalej