Czy decentralizacja władzy przyspiesza tempo rozwoju regionalnego. Doświadczenia hiszpańskich wspólnot autonomicznych

Artykuł omawia znaczenie uzyskiwanych kompetencji oraz autonomii fiskalnej w społeczno – ekonomicznych przemianach, które dokonały się w hiszpańskich regionach.

W momencie uchwalenia Konstytucji w 1978 roku, sytuacja tego iberyjskiego kraju była zbliżona do dzisiejszej sytuacji Polski. Jednak w ciągu minionych trzydziestu lat poszczególne regiony, z peryferyjnych i technologicznie zacofanych, stały się nowoczesnymi i konkurencyjnymi obszarami Unii Europejskiej, a Hiszpania należy do grupy najważniejszych państw ugrupowania.

J. Piecuch, Czy decentralizacja władzy przyspiesza tempo rozwoju regionalnego? Przykład hiszpańskich wspólnot autonomicznych, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 501. Doświadczenia hiszpańskich wspólnot autonomicznych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.