Czy warto szukać złóż gazu łupkowego?

W ramach kontynuacji rozważań o gazie łupkowym projekcja economist.com dotycząca zmian w poziomie zależności poszczególnych państw i ugrupowań od importu gazu. Na pierwszy rzut oka widać, że dzisiejsze Stany Zjednoczone dzięki wydobyciu gazu łupkowego są w stanie w trakcie najbliższych dwóch dekad uniezależnić się od źródeł zewnętrznych.

Tymczasem Europa zmierza w dokładnie odwrotnym kierunku. Jeżeli Parlament Europejski doprowadzi do sytuacji w której wydobycie gazu ze złóż łupkowych nie będzie możliwe to w ciągu najbliższych 20 lat staniemy się niemal w 100% zależni od dostaw gazu spoza UE, czyli przede wszystkim z terenu Rosji. Z politycznego i ekonomicznego punktu widzenia odgórny zakaz próbnych odwiertów i ewentualnego późniejszego wydobycia gazu, obejmujący swym zasięgiem całe terytorium Unii Europejskiej byłby strzałem we własną stopę. Należy mieć nadzieję na zwycięstwo rozsądku wśród Europarlamentarzystów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.