|  |  | 

Gospodarka regionalna referaty Model pajęczyny ekonomia

Czym jest hipoteka?

Czym jest hipoteka?
1 vote, 4.00 avg. rating (78% score)

Czym jest hipotekaKażdy kto planuje powziąć kredyt hipoteczny powinien nabyć nieco wiedzy merytorycznej, by zrozumieć ten mechanizm i świadomie podjąć decyzję o tej formie finansowania. Hipoteka stanowi ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, a także na wybranych prawach, co ma na celu zabezpieczyć wierzytelność wynikającą ze stosunku prawnego. W ten sposób, jeśli zachodzi taka potrzeba, wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości i ma pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi każdego właściciela danej nieruchomości. W takim wypadku nawet zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela, ponieważ może on dochodzić swoich praw wobec któregokolwiek z właścicieli bądź też użytkowników wieczystych nieruchomości. Wierzycielem hipotecznym jest uprawniony z tytułu hipoteki, natomiast właściciel nieruchomości, która została obciążona, określany jest mianem dłużnika hipotecznego. Hipoteka może zabezpieczać jedną bądź większą liczbę wierzytelności, co wynika ze stosunku prawnego, a w wyjątkowych sytuacjach, gdy na przykład ma na celu zabezpieczać finansowo jedno przedsięwzięcie kilku wierzycieli, może zabezpieczać wierzytelności, które wynikają z większej liczby stosunków prawnych.

Ciekawe artykuły o finansach:

czym-jest-hipoteka

ABOUT THE AUTHOR

Pozostałe wpisy:

  • Optymalne decyzje ekonomia menedżerska w zadaniach chomikuj

    Optymalne decyzje ekonomia menedżerska w zadaniach chomikuj

    Zrozumieć światową gospodarkę W epoce globalizacji gospodarka światowa jest systemem naczyń połączonych. Często nie zdajemy sobie sprawy, że nawet zmiana nawyków konsumenckich w najbardziej oddalonym od nas kraju świata może wpłynąć na rynek określonych dóbr lokalnie. Taka sytuacja ma miejsce np. w sytuacji wzbogacenia się danej grupy ludności i dramatycznym wzroście popytu na określone produkty,

  • Ekonomia sektora publicznego Stiglitz pdf

    Ekonomia sektora publicznego Stiglitz pdf

    Ekonomia globalna nauką przyszłości? Ekonomia globalna to nauka, która zyskuje sobie na popularności. Coraz częściej jest wybierana jako specjalizacja na kierunkach ekonomicznych – wynika to z obserwacji potrzeb rynku oraz przemian ekonomicznych o charakterze globalnym. Wiele osób uważa, że może się ona stać nauką przyszłości. Ekonomia globalna pozwala analizować związki przyczynowo-skutkowe między różnymi wydarzeniami gospodarczymi,