|  |  | 

Makroekonomia literatura Nobel ekonomia 2012

mummert stiftung

mummert stiftung
1 vote, 4.00 avg. rating (78% score)

Czym jest hipotekaKażdy kto planuje powziąć kredyt hipoteczny powinien nabyć nieco wiedzy merytorycznej, by zrozumieć ten mechanizm i świadomie podjąć decyzję o tej formie finansowania. Hipoteka stanowi ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, a także na wybranych prawach, co ma na celu zabezpieczyć wierzytelność wynikającą ze stosunku prawnego. W ten sposób, jeśli zachodzi taka potrzeba, wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości i ma pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi każdego właściciela danej nieruchomości. W takim wypadku nawet zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela, ponieważ może on dochodzić swoich praw wobec któregokolwiek z właścicieli bądź też użytkowników wieczystych nieruchomości. Wierzycielem hipotecznym jest uprawniony z tytułu hipoteki, natomiast właściciel nieruchomości, która została obciążona, określany jest mianem dłużnika hipotecznego. Hipoteka może zabezpieczać jedną bądź większą liczbę wierzytelności, co wynika ze stosunku prawnego, a w wyjątkowych sytuacjach, gdy na przykład ma na celu zabezpieczać finansowo jedno przedsięwzięcie kilku wierzycieli, może zabezpieczać wierzytelności, które wynikają z większej liczby stosunków prawnych.

Ciekawe artykuły o finansach:

czym-jest-hipoteka

ABOUT THE AUTHOR

Pozostałe wpisy:

  • Rynek ropy naftowej zmienia świat

    Rynek ropy naftowej zmienia świat

    Teraz kilka zdań o potencjalnych zwycięzcach w wojnie paliwowej. Nie trzeba być szczególnie zainteresowanym tematem by uznać za prawdziwą bardzo ogólną tezę, że producenci – eksporterzy tracą, zyskują natomiast ci którzy ropę i gaz importują. Możemy w zasadzie wskazać dwa podstawowe geograficzne obszary, które w tej drugiej grupie się znalazły. Po pierwsze to państwa Azji

  • Już za chwileczkę, już za momencik UE z Brexitem zacznie się kręcić

    Już za chwileczkę, już za momencik UE z Brexitem zacznie się kręcić

    BrexitSłów kilka o Brexicie. Skoro wszyscy wyrywają włosy z głowy to ja też kilka wyrwę. Na pocieszenie nie ma się czym specjalnie ekscytować. Czy Wielka Brytania zostanie w UE czy też opuści ugrupowanie, nie ma to większego znaczenia z punktu widzenia średniookresowego rozwoju. Na dzień dzisiejszy sytuacja UE wygląda tak, że jej los został przesądzony