Deficyt i dług publiczny w EUzone (2011)

Jako uzupełnienie informacji zawartych w poście PIIGS nurkuje coraz głębiej przygotowałem dwa zestawy danych dotyczących długu publicznego i deficytu budżetowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obciążenia związane z obsługą długu publicznego, wraz z wprowadzanymi cięciami mającymi służyć redukcji deficytu budżetowego przynoszą na razie mizerne skutki w sferze poprawy finansów publicznych, wypychają jednak miliony obywateli Południa Europy poza margines społeczeństwa. coraz częściej padają pytania, czy polityka redukcji wydatków za wszelką cenę, forsowana przez kanclerz Niemiec, rzeczywiście jest jedynym narzędziem przywrócenia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Jak na razie jej efekt jest zgoła odwrotny. A popularność A. Merkel rośnie systematycznie, szczególnie w państwach regionu M. Śródziemnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.