Dług publiczny w UE rośnie, a w Polsce się zmniejsza. Dane za 3 kwartał 2012

długEurostat przedstawił wyniki analizy zadłużenia publicznego państw Unii Europejskiej. Na tle pozostałych gospodarek UE nasza sytuacja nie wygląda źle. Zadłużenie publiczne nieco nawet się zmniejszyło i wyniosło 55,9 proc. PKB. Było więc niższe o 1,1 punktu proc. względem poprzedniego kwartału 2012 oraz niższe o 0,4 punktu proc. rok do roku. Wynik ten sytuuje Polskę wśród tych krajów, które w największym stopniu zredukowały dług. Należy mieć nadzieję, że nie jest to efekt kreatywnej księgowości min. Rostowskiego, a raczej pozytywnych zmian w gospodarce.

dług publiczny Q3 2012

Relacja długu publicznego do PKB w strefie euro wyniosła natomiast 90%. Oznacza to niemal ten sam poziom co w ubiegłym kwartale (89,9 proc.), w ujęciu rok do roku zaś zadłużenie wzrosło o 3,2 punktu proc. Jak widać pomimo gigantycznego zadłużenia wciąż ono rośnie. Podobne zmiany obserwowane są dla wszystkich 27 państw członkowskich (85,1 proc., wobec 85 proc. pod koniec II kw. 2012 r. oraz 81,5 proc. rok do roku.

W dalszym ciągu relacja długu do PKB pozostaje najwyższa w krajach dotkniętych kryzysem Grecji, Włoszech, Portugalii.

Warto także spojrzeć na zadłużenie prywatne, które dynamicznie rośnie, także w Polsce (w porównaniu do 1995 roku wzrosło 4-krotnie).

dług przywatny Q3 2011

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.