Erasmus dla młodych przedsiębiorców

erasProjekt E4IC “Entrepreneurship for Innovative Change” – to partnerski projekt Stowarzyszenia Edukacja dla Przedsiębiorczości, Fundación Empresa Universidad de Alicante (Lider Projektu; Hiszpania; FUNDEUN); EISC Ltd (Wlk.Brytania); INNOGATE to Europe (Hiszpania); National Chamber Network of Women Entrepreneurs (Grecja;EEDEGE); Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România – National Council of Private SMEs (Rumunia; CNIPMMR).

Dwuletni projekt realizowany w ramach 6-go Cyklu Programu Erasmus dla młodych Przedsiębiorców.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i wzrostu konkurencyjności europejskich MSP poprzez wymianę doświadczeń, dzięki dofinansowaniu i pomocy w organizacji pobytów młodych przedsiębiorców u doświadczonych przedsiębiorców.

Zarówno dla młodych, jak i doświadczonych przedsiębiorców udział w Projekcie E4IC niesie ze sobą istotną wartość dodaną: potencjalne korzyści obejmują wymianę wiedzy i doświadczenia, możliwości budowania sieci kontaktów na terenie Europy, nawiązywanie nowych stosunków handlowych i poznawanie rynków zagranicznych.

Partnerzy projektu:

Więcej szczegółów na stronie Stowarzyszenia EDP i stronie ERASMUS

O korzyściach płynących z uczestnictwa w projektach realizowanych w ramach programu ERASMUS można przeczytać tu:

Uczestnictwo w Erasmusie podnosi atrakcyjność na rynku pracy

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.