|  | 

Gospodarka regionalna referaty

Kompetencje poszukiwane na rynku pracy w 2015 wg gazety Forbes

Kompetencje poszukiwane na rynku pracy w 2015 wg gazety Forbes
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

1. Umiejętność pracy w multi-kulturowym środowisku

Wraz z postępem procesów globalizacyjnych rośnie międzynarodowe środowisko pracy, w którym regularnie realizuje się ponadnarodowe projekty – w grupach zróżnicowanych etnicznie, wiekowo i kulturowo. Dlatego umiejętność szybkiego przystosowywania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia zawodowego staje się dla pracowników kluczowa.

Komunikatywność

Dostosowywanie przekazu do rozmówcy jest niezbędne, aby osiągnąć porozumienie. W wielu zawodach ma się do czynienia z wymagającymi grupami klientów, z którymi należy się obchodzić z dużym wyczuciem, wiedzą i przy wykorzystaniu pełnych zdolności komunikacyjnych.

Multizadaniowość

Coraz częściej w pracy trzeba wykonywać kilka różnych czynności jednocześnie, czasami także z obszaru różnych specjalizacji. I ten trend raczej będzie postępował, albowiem zakresy zadań poszczególnych działów regularnie się zazębiają.

Myślenie analityczne

Umiejętność analitycznego myślenia szczególnie przydatna jest w przypadku zawodów wymagających dużej samodzielności – związanych z prowadzeniem całościowych procesów. Osoby potrafiące kompleksowo i spójnie obejmować powierzone im zadania są szczególnie poszukiwane na rynku pracy.

Znajomość języków obcych

Znajomość języka angielskiego jest już podstawą, ale wiele stanowisk coraz częściej wymaga także znajomości dodatkowego języka obcego. Ceniona jest zwłaszcza umiejętność posługiwania się rzadkimi językami, jak węgierski, czeski czy języki skandynawskie, których znajomość coraz częściej przydaje się przy raportowaniu za granicę albo w bezpośredniej współpracy z obcokrajowcami.

Umiejętność pracy w grupie

Praca zaczyna mieć coraz bardziej rozproszony charakter. To powoduje, że ludzie zobligowani są do podejmowania bliskiej zawodowej współpracy. Osoby potrafiące to robić, automatycznie zwiększają swoje notowania na rynku pracy.

Orientacja na cel

Pracodawcom nie zależy na tym, aby pracownicy spędzali wiele godzin w biurze, lecz by przynosili korzyści firmie. Dlatego orientacja na określone cele biznesowe oraz umiejętność skupiania się na zadaniach i konsekwentnego dążenia do ich realizacji zyskują na znaczeniu.

Zrozumienie postawy wsparcia biznesu

Stanowiska finansowe wymagają codziennej współpracy wielu działów i osób na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej. Żeby ta kooperacja przebiegała dobrze, potrzebne są bardzo dobre zdolności komunikacyjne, elastyczność i otwarcie na zmiany. Niezbędne jest także zrozumienie i wyczucie biznesowych potrzeb firmy.

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe

Moda na zdobywanie zawodowych certyfikatów nie skończyła się. Wręcz przeciwnie – umiejętność pozyskiwania ich jest ważna i doceniana przez pracodawców. Wszystkie dodatkowe kwalifikacje działają na korzyść osób szukających zatrudnienia.

Umiejętność pracy pod presją czasu

Często nie mówi się o tym wprost, ale dążenie do optymalizacji i nieustanne usprawnianie procesów towarzyszy każdej firmie. Korporacje wymagają od pracowników odporności na stres i szybkiego podejmowania decyzji – oczywiście tylko tych słusznych.

słowa kluczowe: ekonomia hiszpanii, model pajęczyny ekonomia, innovation brokers, globalny pkb, model pajeczyny, ekonomia blog, darmasiswa 2013, model pajęczyny, model pajęczyny mikroekonomia, jakub piecuch

Ciekawe artykuły o finansach:

kompetencje-poszukiwane-na-rynku-pracy-w-2015-wg-gazety-forbes

ABOUT THE AUTHOR

Pozostałe wpisy:

  • Ekonomia sektora publicznego Stiglitz pdf

    Ekonomia sektora publicznego Stiglitz pdf

    Ekonomia globalna nauką przyszłości? Ekonomia globalna to nauka, która zyskuje sobie na popularności. Coraz częściej jest wybierana jako specjalizacja na kierunkach ekonomicznych – wynika to z obserwacji potrzeb rynku oraz przemian ekonomicznych o charakterze globalnym. Wiele osób uważa, że może się ona stać nauką przyszłości. Ekonomia globalna pozwala analizować związki przyczynowo-skutkowe między różnymi wydarzeniami gospodarczymi,

  • Złowić frajera. ekonomia manipulacji i oszustwa

    Złowić frajera. ekonomia manipulacji i oszustwa

    Systemy w ekonomii. Analitycy ekonomiczni bezustannie analizują przeróżne zależności zachodzące miedzy czynnikami wpływającymi na gospodarkę. Pod lupa znajdują się różne schematy, które od dawna funkcjonują w gospodarce. Analizowany jest wzrost produkcji w poszczególnych krajach i jego wpływ na dochód narodowy w państwach. Pod uwagę brany jest również kapitał i zasoby które są w danym państwie.