Kontakt

Zdecydowanie najlepszą drogą kontaktu ze mną jest droga mailowa:

jpiecuch@www.ekonomiaglobalna.pl

Imię i nazwisko, (mile widziane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Kod zabezpieczający
captcha

Jeżeli rzeczywiście masz ważną sprawę daj temu wyraz w tytule maila, łatwiej go zauważę i przeczytam.

Nie kolekcjonuję adre­sów mailo­wych które trafią do mnie w chwili skorzystania z poczty lub pozostawienia komentarza pod blogiem. W przy­padku poczty ma­ilo­wej adres e-mail wyko­rzy­stuję jedy­nie do korespondencji zwrotnej.

Każdą otrzymaną  wiadomość traktuję bardzo poważnie, i sta­ram się odpo­wia­dać tak szybko, jak tylko mogę. Jeżeli korespondencja dotyczy spraw publicznych, mogę odnieść się do niej na blogu, jeżeli wiadomość ma charakter prywatny, proszę to zaznaczyć w treści.