Jak wydajemy środki strukturalne Unii Europejskiej? Monitoring postępów na koniec 2011 roku

Z której strony by nie spojrzeć znaleźliśmy się w drugiej połowie 2012 roku. Do końca okresu planistycznego, przewidzianego na lata 2007 – 2013, pozostało niespełna 1,5 roku. Warto więc zadać sobie pytanie jak nam idzie w wydawaniu pieniędzy, którymi kochana Brukselka tak szczodrze nas obdarzyła. A może już wszystko wydaliśmy i żal nam, że nie dostaliśmy więcej? Zaraz odpowiemy sobie na to pytanie. Co więcej spróbujemy w kolejnych miesiącach śledzić następujące na tym polu postępy. Nie ma nic bardziej pasjonującego niż obserwacja dwojącej się i trojącej administracji publicznej, gdy zadań do realizacji bez liku, a czas nieubłaganie upływa. Czytaj dalej

Jak będzie wyglądał gospodarczy świat za kilka lat? Część 3 – czy nadchodzi czas dominacji Chin i wschodzących potęg w Azji i Ameryce Południowej?

Upadek lub nieco mniejsze problemy strefy euro pozwolą na krótką metę poprawić sytuację USA. Brak konkurenta dysponującego silną walutą – euro – umożliwi finansowanie amerykańskiego długu. Jednak poprawa sytuacji to krótki okres czasu, w długim zadłużona gospodarka USA, która własnymi rękami oddała produkcję wszelakich możliwych dóbr wschodzącym gospodarkom Ameryki Południowej i Azji nie będzie w stanie odzyskać pozycji mocarstwa globalnego. Czytaj dalej

Jak będzie wyglądał gospodarczy świat za kilka lat? Część 2 – Co dalej z kryzysem w Eurolandzie i Unii Europejskiej

A dalej z gospodarką amerykańską nic dobrego. Co prawda w chwili obecnej Amerykanie z satysfakcją obserwują powolną agonię strefy euro i gospodarczy upadek państw Unii Europejskiej. Ponieważ muszą finansować swój dług publiczny emisją kolejnych papierów wartościowych są zadowoleni z upadku konkurenta $ – europejskiego euro. A dług do sfinansowania niewyobrażalny, gdyż sięga blisko 16 bln dolarów (dług publiczny liczony dla 27 państw Unii Europejskiej sięga bagatela 11 bln euro, czyli tak mniej więcej 13-14 bln $). Upadek strefy euro wydaje się być raczej nieunikniony. Czytaj dalej

Jak będzie wyglądał gospodarczy świat za kilka lat? Część I – Militarna potęga USA

Od dobrych kilku lat nieustająco słyszymy o nadciągającej dominacji Chin w zasadzie na każdej możliwej płaszczyźnie. W chwili obecnej są drugą po USA gospodarką świata, posiadają niewyobrażalnie duży wpływ na światową politykę, stają się także nowoczesną na miarę XXI wieku potęgą militarną. Dziś Stany Zjednoczone nadal są najważniejszym mocarstwem światowym, z budżetem przeznaczonym na zbrojenia kształtującym się na poziomie 700 mld $ rocznie. Chiny są daleko z tyłu, choć już dziś są drugim w rankingu państwem z największym budżetem przeznaczanym na armię (kilkukrotnie mniejsze środki). Liczby te oznaczają że USA rocznie wydaje na zbrojenia niemal 2-krotnie więcej niż wynosi polskie PKB. W roku 2012 wydatki obronne USA są większe niż łączne wydatki 15 kolejnych państw razem wziętych, w tym także Chin. Czytaj dalej