G20: Obama potwierdza zwrot w kierunku Azji i Pacyfiku

usa-obama-economyJak łatwo było przewidzieć wraz z rewolucją łupkową i uniezależnieniem się gospodarki USA od surowców z Bliskiego Wschodu oraz narastającą konkurencją Chin, USA przestają się koncentrować na problemach Bliskiego Wschodu kierując swoja uwagę na Azję i Chiny. Wczoraj Barack Obama nakreślił w Australii stra­te­gicz­ny zwrot Ame­ry­ki w kie­runku Azji i Pa­cy­fi­ku tym samym grożąc Chinom i sugerując Europie, że niedługo zostanie sama. Czytaj dalej

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

erasProjekt E4IC “Entrepreneurship for Innovative Change” – to partnerski projekt Stowarzyszenia Edukacja dla Przedsiębiorczości, Fundación Empresa Universidad de Alicante (Lider Projektu; Hiszpania; FUNDEUN); EISC Ltd (Wlk.Brytania); INNOGATE to Europe (Hiszpania); National Chamber Network of Women Entrepreneurs (Grecja;EEDEGE); Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România – National Council of Private SMEs (Rumunia; CNIPMMR).

Dwuletni projekt realizowany w ramach 6-go Cyklu Programu Erasmus dla młodych Przedsiębiorców.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i wzrostu konkurencyjności europejskich MSP poprzez wymianę doświadczeń, dzięki dofinansowaniu i pomocy w organizacji pobytów młodych przedsiębiorców u doświadczonych przedsiębiorców.

Zarówno dla młodych, jak i doświadczonych przedsiębiorców udział w Projekcie E4IC niesie ze sobą istotną wartość dodaną: potencjalne korzyści obejmują wymianę wiedzy i doświadczenia, możliwości budowania sieci kontaktów na terenie Europy, nawiązywanie nowych stosunków handlowych i poznawanie rynków zagranicznych.

Partnerzy projektu:

Więcej szczegółów na stronie Stowarzyszenia EDP i stronie ERASMUS

O korzyściach płynących z uczestnictwa w projektach realizowanych w ramach programu ERASMUS można przeczytać tu:

Uczestnictwo w Erasmusie podnosi atrakcyjność na rynku pracy

 

Barcelona miastem dla ludzi vs Kraków miastem dla urzędników

BarcelonaKraków słynie z inteligentnych rozwiązań. Każdy z nas przykłady może mnożyć, ale by nie być gołosłownym:

  • Dynamiczne rozszerzanie stref parkingowych z perspektywą objęcia nimi Małopolskę aż po Podhale,
  • bliskie sercu każdego mieszkańca podnoszenie i nakładanie nowych podatków takich, o których nawet najstarsi górale nie śnili,
  • wydawanie milionów na Olimpiadę Zimową, w miejscu gdzie śniegu nie ma, Czytaj dalej