PRACE MAGISTERSKIE Proponowane tematy badawcze

Studia stacjonarne i niestacjonarne

FUNDUSZE UNIJNE, DOPŁATY, PROJEKTY

-Fundusze  strukturalne UE, zarządzanie projektami,     -Efekt wykorzystania środków unijnych na poziomie gminy, województwa, państwa, UE.                                                      -Pozyskiwanie, zarządzanie i wykorzystanie środków na inwestycje w wybranej gminie.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIM

-Funkcjonowanie rynku pracy na poziomie gminy, województwa, państwa, UE.        -Polityka państwa wobec problemu bezrobocia.

ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

-Cykliczność wahań gospodarczych i jej wpływ na przedsiębiorstwa. -Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w dobie kryzysu

EKONOMICZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU REGIONALNEGO

-Samorządność terytorialna i proces decentralizacji władzy publicznej w Polsce i UE. -Sytuacja ekonomiczna i społeczna wybranych gmin, województw, państw, UE. -Kierunki rozwoju gminy

OBSZARY WIEJSKIE I POLITYKA ROLNA UE

-Wpływ WPR na przekształcenia strukturalne obszarów wiejskich w Unii Europejskiej. -Rozwój obszarów wiejskich w Polsce i Unii Europejskiej.

W razie zainteresowania proszę o kontakt mailowy lub osobisty w trakcie konsultacji (patrz zakładka kontakt).

Powyższe zagadnienia są jedynie propozycją. Studenci z własną wizją pracy dyplomowej są bardzo mile widziani. Każdy temat możemy przedyskutować i zastanowić się nad jego realizacją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.