|  |  |  |  |  |  | 

Ekonomia globalna Ekonomia w moim domu Gospodarka regionalna referaty Model pajęczyny Model pajęczyny ekonomia Model pajęczyny mikroekonomia

Ravenhill globalna ekonomia polityczna

Ravenhill globalna ekonomia polityczna
1 vote, 3.00 avg. rating (68% score)

Handel z całym światem

W dzisiejszych czasach granice pomiędzy państwami zaczynają tracić na znaczeniu. Szczególnie można to zaobserwować na rynku towarów konsumpcyjnych. Największymi bowiem graczami na nim są międzynarodowe koncerny produkujące różnego rodzaju dobra na rynki wielu państw na całym świecie.

W dobie globalizacji nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyprodukowane w Polsce towary sprzedawane były w Azji czy w Ameryce Północnej. Wystarczy tylko żeby nasz kraj miał podpisaną umowę handlową z krajami na innych kontynentach i już możemy organizować wielomilionowe transakcje. W związku z tym, pojawiła się nowa nauka, czyli ekonomia globalna, która opisuje zjawiska związane z działaniem globalnych koncernów i ich wpływ na gospodarki danych państw. Warto podkreślić, że światowemu przepływowi towarów towarzyszy, także przepływ kapitału oraz wykwalifikowanej siły roboczej. Powstanie globalnej gospodarki napędza rozwój państw na całym świecie. Zwiększa także konkurencyjność i przez to wpływa na obniżenie cen dóbr i usług.

Ciekawe artykuły o finansach:

ravenhill-globalna-ekonomia-polityczna

ABOUT THE AUTHOR

Pozostałe wpisy:

  • Tematy prac magisterskich ekonomia menedżerska

    Tematy prac magisterskich ekonomia menedżerska

    Ekonomia globalna Ekonomia posiada bardzo szeroką definicję. Swoim zagadnieniem obejmuje badanie przedmiotów gospodarczych w zakresie wykorzystania ograniczonych zasobów w sferze produkcji, konsumpcji i wymiany. Nauki ekonomii dzielimy na: ekonomie globalną, makroekonomie, mezoekonomie oraz mikroekonomie. Ekonomia globalna zajmuje się przepływem kapitału międzynarodowego. Za kapitał międzynarodowy uważamy wszystkie transakcje kapitałowe dokonane pomiędzy podmiotami gospodarczymi, zarówno te krajowe

  • Optymalne decyzje ekonomia menedżerska w zadaniach chomikuj

    Optymalne decyzje ekonomia menedżerska w zadaniach chomikuj

    Zrozumieć światową gospodarkę W epoce globalizacji gospodarka światowa jest systemem naczyń połączonych. Często nie zdajemy sobie sprawy, że nawet zmiana nawyków konsumenckich w najbardziej oddalonym od nas kraju świata może wpłynąć na rynek określonych dóbr lokalnie. Taka sytuacja ma miejsce np. w sytuacji wzbogacenia się danej grupy ludności i dramatycznym wzroście popytu na określone produkty,