Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, 24-25 października 2013, UŁ

Podstawowe bloki tematyczne wytyczające charakter i kierunek dyskusji:
1.  Istota terytorialnego wymiaru rozwoju gospodarczego
2.  Konkurencyjność i spójność regionalna
3.  Sieci i systemy w rozwoju terytorium
4.  Środowiska przedsiębiorczości
5.  Innowacyjność i kreatywność miast i regionów
6.  Polityka miejska i smart cities Czytaj dalej