Regiony wschodnie powinny określić swoje specjalizacje

Regiony korzystające z unijnych środków z programu Rozwój Polski Wschodniej, po 2013 roku powinny określić, co będzie ich specjalizacjami; dziedziny te uzyskają priorytet w dofinansowaniu – uważa minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

 

http://biznes.onet.pl/bienkowska-po-2013-r-regiony-wschodnie-powinny-okr,18493,5280272,3219548,194,1,news-detal

Jak wydajemy środki strukturalne Unii Europejskiej? Monitoring postępów na koniec 2011 roku

Z której strony by nie spojrzeć znaleźliśmy się w drugiej połowie 2012 roku. Do końca okresu planistycznego, przewidzianego na lata 2007 – 2013, pozostało niespełna 1,5 roku. Warto więc zadać sobie pytanie jak nam idzie w wydawaniu pieniędzy, którymi kochana Brukselka tak szczodrze nas obdarzyła. A może już wszystko wydaliśmy i żal nam, że nie dostaliśmy więcej? Zaraz odpowiemy sobie na to pytanie. Co więcej spróbujemy w kolejnych miesiącach śledzić następujące na tym polu postępy. Nie ma nic bardziej pasjonującego niż obserwacja dwojącej się i trojącej administracji publicznej, gdy zadań do realizacji bez liku, a czas nieubłaganie upływa. Czytaj dalej

Czy decentralizacja władzy przyspiesza tempo rozwoju regionalnego. Doświadczenia hiszpańskich wspólnot autonomicznych

Artykuł omawia znaczenie uzyskiwanych kompetencji oraz autonomii fiskalnej w społeczno – ekonomicznych przemianach, które dokonały się w hiszpańskich regionach.

Czytaj dalej