Czy decentralizacja władzy przyspiesza tempo rozwoju regionalnego. Doświadczenia hiszpańskich wspólnot autonomicznych

Artykuł omawia znaczenie uzyskiwanych kompetencji oraz autonomii fiskalnej w społeczno – ekonomicznych przemianach, które dokonały się w hiszpańskich regionach.

Czytaj dalej