WARSZAWA – stolica Polski na 19 miejscu pod względem dobrobytu w rankingu ONZ.

Od dekad obserwowana jest tendencja do ucieczki ze wsi do miast w poszukiwaniu poprawy swego losu. My szczególnie wyraźnie widzimy ten trend w przypadku naszych wschodnich regionów, które systematycznie tracą najwartościowszą część swego zasobu pracy. Ludzie młodzi, wykształceni, otwarci na wyzwania dzisiejszej gospodarki migrują, zarówno do dużych miast w Polsce, jak i za granicę. Największe miasta w Polsce, ale także na świecie oferują miejsca pracy, wysokie uposażenia, wysoki poziom życia, możliwości rozwoju osobistego dostęp do kultury i sztuki, przyjazną infrastrukturą i prestiż bycia „miastowym”. Raport ONZ State of the World Cities 2012/2013 przedstawia ranking miast w skali globalnej pod względem poziomu dobrobytu, które oferują. Czytaj dalej