Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, 24-25 października 2013, UŁ

Podstawowe bloki tematyczne wytyczające charakter i kierunek dyskusji:
1.  Istota terytorialnego wymiaru rozwoju gospodarczego
2.  Konkurencyjność i spójność regionalna
3.  Sieci i systemy w rozwoju terytorium
4.  Środowiska przedsiębiorczości
5.  Innowacyjność i kreatywność miast i regionów
6.  Polityka miejska i smart cities

Opłata konferencyjna wynosi 850 złotych za osobę. Pokrywa ona koszty materiałów konferencyjnych, wyżywienie podczas konferencji, udział w uroczystej kolacji a także koszt przygotowania publikacji.
Opłata nie uwzględnia kosztów zakwaterowania. Organizatorzy w terminie późniejszym (w czerwcu 2013 roku), prześlą uczestnikom konferencji listę hoteli w centrum Łodzi oraz dokonają stosownych rezerwacji.

TERMINY:
15 listopada 2012 roku    termin nadsyłania kart zgłoszeń
15 grudnia 2012 roku    termin nadsyłania referatów oraz uregulowania opłaty konferencyjnej

Strona Konferencji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.