|  | 

Ekonomia globalna

Windykacja sądowa

Windykacja sądowa
2 votes, 3.50 avg. rating (72% score)

Windykacja sądowa

Windykacja polega na odzyskaniu swoich należności, kiedyś utraconych. Wyróżnia się następujący podział windykacji:
– windykacja polubowna, polegająca na odzyskiwaniu swoich długów w sposób opierający się na ugodzie pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, poprzez kontrole poczynań dłużnika prowadzących do całkowitej spłaty długów,
– windykacja sądowa, to po prostu odzyskiwanie swoich należności drogą sądową, poprzez postępowanie sądowe. Odbywa się w wypadku, gdy dłużnik odmawia spłacanie długu, a polubowne porozumienie stron jest niemożliwe. Windykacja ta, zalicza się do typu windykacji twardych, bardziej restrykcyjnych i konsekwentnych.
Postępowanie sądowe obejmuje uzyskanie pozwolenia na egzekucje długów, poprzez wyrok sądowy, który stanowi nakaz zapłaty zadłużenia. Postępowanie sądowe może mieć różne roszczenia, to stricte nakazowe do spłaty długu, upominające, przypominające dłużnikowi o jego zobowiązaniach względem wierzyciela oraz takie przeprowadzone w trybie zwyczajnym.
Windykacja sądowa przebiega w kilku etapach, pierwszy z nich stanowi przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wierzytelności, kolejnym, drugim z rzędu etapem jest sporządzenie oraz złożenie wniosku do sądu, następny etap stanowi przeprowadzenie postępowania sądowego, natomiast ostatni etap polega na egzekucji komorniczej, która to polega na zajęciu przez osobę uprawnioną, czyli komornika, majątku dłużnika na poczet jego długów, które stanowią swoistego rodzaju zobowiązanie wobec wierzyciela, czyli osoby, która oczekuje na spłatę długu.

Ciekawe artykuły o finansach:

windykacja-sadowa

ABOUT THE AUTHOR

Pozostałe wpisy:

  • Ekonomia międzynarodowa Budnikowski pdf

    Ekonomia międzynarodowa Budnikowski pdf

    Zasady ekonomiczne Zależności ekonomiczne obejmują obszar całego globu. Dzieje się tak nawet w przypadku, gdy w poszczególnych krajach panują odmienne systemy gospodarcze. Nie ma czegoś takiego jak odizolowanie gospodarcze i ekonomiczne jednego kraju. Nawet małe państwa totalitarne, których jeszcze kilka istnieje, nie mogą się obyć bez pomocy obcego kapitału czy importu. Czasem ma to postać

  • Złowić frajera. ekonomia manipulacji i oszustwa

    Złowić frajera. ekonomia manipulacji i oszustwa

    Systemy w ekonomii. Analitycy ekonomiczni bezustannie analizują przeróżne zależności zachodzące miedzy czynnikami wpływającymi na gospodarkę. Pod lupa znajdują się różne schematy, które od dawna funkcjonują w gospodarce. Analizowany jest wzrost produkcji w poszczególnych krajach i jego wpływ na dochód narodowy w państwach. Pod uwagę brany jest również kapitał i zasoby które są w danym państwie.