|  | 

Model pajęczyny mikroekonomia

Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych

Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych
1 vote, 5.00 avg. rating (88% score)

Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych (1)W treści stosunku pracy powinno zostać określone, gdzie i w jakim czasie dana praca ma być wykonywana. Jeśli nie zostało to zamieszczone w treści podstawy stosunku pracy, w takim razie kwestię miejsca pracy reguluje regulamin pracy. Regulamin ten pracodawca przekazuje pracownikowi w terminie siedmiu dni od nawiązania stosunku pracy. Pracodawca może skierować pracownika do pracy w innym miejscu, niż wskazane w podstawie stosunku pracy, do wykonywania czynności pracowniczych. Czynności te mogą być wykonywane na terenie innym, niż  zakład pracy i stanowić stałe miejsce pracy pracownika. Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych będą ustalone w regulaminach wynagrodzenia, lub w przyjętych zakładowych układów zbiorowych. Wysokość wynagrodzenia pracowników oddelegowanych nie może być niższa, niż ustalona na podstawie kodeksu pracy, lecz może być wyższa, o ile zakładowe źródła prawa pracy przewidują taką sytuację. Pracownik może również nie zgodzić się na oddelegowanie, jeśli praca ta nie odpowiada jego umiejętnościom i stanowisku.

Ciekawe artykuły o finansach:

wynagrodzenia-pracownikow-oddelegowanych

ABOUT THE AUTHOR

Pozostałe wpisy:

  • Tematy prac magisterskich ekonomia menedżerska

    Tematy prac magisterskich ekonomia menedżerska

    Ekonomia globalna Ekonomia posiada bardzo szeroką definicję. Swoim zagadnieniem obejmuje badanie przedmiotów gospodarczych w zakresie wykorzystania ograniczonych zasobów w sferze produkcji, konsumpcji i wymiany. Nauki ekonomii dzielimy na: ekonomie globalną, makroekonomie, mezoekonomie oraz mikroekonomie. Ekonomia globalna zajmuje się przepływem kapitału międzynarodowego. Za kapitał międzynarodowy uważamy wszystkie transakcje kapitałowe dokonane pomiędzy podmiotami gospodarczymi, zarówno te krajowe

  • Złowić frajera. ekonomia manipulacji i oszustwa

    Złowić frajera. ekonomia manipulacji i oszustwa

    Systemy w ekonomii. Analitycy ekonomiczni bezustannie analizują przeróżne zależności zachodzące miedzy czynnikami wpływającymi na gospodarkę. Pod lupa znajdują się różne schematy, które od dawna funkcjonują w gospodarce. Analizowany jest wzrost produkcji w poszczególnych krajach i jego wpływ na dochód narodowy w państwach. Pod uwagę brany jest również kapitał i zasoby które są w danym państwie.